ഫോക്കസ് 2015 വിദ്യാലയ വികസന സെമിനാർ കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത്‌ ഉത്ഘാടനം ബഹു: കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ കെ എസ് കുരിയാക്കോസ് നിർവഹിക്കുന്നു


Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം