സാക്ഷരം 2014

സാക്ഷരം പരിപാടിയുടെ ബി ആര്‍ സി തല ഉല്‍ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ അദ്ധ്യക്ഷ ശ്രീമതി. കെ ദിവ്യ നിര്‍വഹിച്ചു......................
Comments

Popular posts from this blog

Adyapaka Sangamam 2023 - HS Field Level Training Schedule & Centre List

ക്ലസ്റ്റർ കോ-ഓഡിനേറ്റർ നിയമനം